Ana içeriğe atla

MİSYON VE VİZYON

MİSYON

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin misyonu; sürdürülebilir bir gelecek için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmek; ilkeli, yenilikçi ve değer üreten öğrenciler yetiştirmektir.

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi sürdürülebilir geleceği; proaktif farkındalık ile gerçekleştirilen sürdürülebilirlik araştırmaları ile yeni fikirlerin, dijital dönüşümün ve akıllı yatırımların ülkemize eşsiz bir güç kazandıracak şekilde gerçekleştirilmesi olarak tanımlar ve tüm faaliyetlerinde akademik odağın yanı sıra sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunmayı birincil hedef olarak belirler.

VİZYON

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin vizyonu; sürdürülebilir toplum ve dijitalleşen iş dünyası için çığır açıcı dönüşümlere öncülük eden, öğrencilerini iş dünyasının etkili liderlerine dönüştüren, uluslararası saygın bir fakülte olmaktır.