Ana içeriğe atla
iib-international

Evrensel Düzeyde Eğitim Standartları

İktisat,İşletme ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden oluşan Fakülte, kurulduğu 1992 yılından bu yana özel sektör ve kamunun ihtiyaç duyacağı, toplumu gözlemleyebilen, girişimci, yenilikçi ve duyarlı bireyler yetiştiriyor.

 

Değerli Paydaşlarımız,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevimin ikinci senesini tamamlamış bulunuyorum. İkinci senemizde de belirlemiş olduğumuz hedeflerin gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda, süreç boyunca birlikte çalışma kültürümüzün doğurduğu yeni hedeflerin de hayata geçmesinin ve bunların oluşturduğu katkının mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz.

Fakültemiz 2022 yılı içerisinde, Üniversitemizin stratejik amaçları doğrultusunda, Eğitim-Öğretim, AR-GE ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi konularında öncü çalışmalara imza atmaya devam etmiş, performans artışını ortaya koymuş ve akademik açıdan başarılı çalışmalar yürütmüştür. Bölümlerimiz öğrenci tercih sıralamalarında üst sıralarda yer almış ve bölümlerimizin yüzdelik dilimlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. Öğretim üyelerimizin yayın sayılarında, yayınların niteliğinde ve projelerin sayılarındaki yükseliş ile İİBF olarak başarıyla tamamladığımız bir yılı daha geride bırakmış bulunuyoruz. Birlikte çalışma kültürüne verdiğimiz önem, iyi niyetli çabalarımız ve mazeret göstermeksizin bilim üreten bir fakülte olarak yaşadığımız kültürel dönüşüm, bizleri her geçen gün daha da iyi bir noktaya taşıyor.

Öğrenci memnuniyetinin günden güne arttığı bölümlerimizde, öğrenci odaklı eğitim anlayışı devam etmekte ve desteklenmektedir. Fakültemiz ve bölümlerimiz nezdinde öğrencilerimizle yüz yüze dönem içi ve dönem sonu yaptığımız değerlendirme toplantılarından aldığımız geri bildirimler oldukça tatmin edicidir. YÖKAK kapsamında Fakültemiz detaylı bir çalışma ve faaliyet sunumu gerçekleştirmiş olup akreditasyon belgesinin alınmasında önemli bir katkı sağlamıştır. Bölümlerimiz tarafından da akreditasyona yönelik başvurular ve çalışmalar yapılmaktadır. Stratejik plan çalışmaları da sene boyunca sürdürülürken, Fakültemizin “ilk stratejik planının” yazımı tamamlanmıştır.

AR-GE faaliyetleri kapsamında TÜBİTAK Projeleri (TÜBİTAK 1001, 1002 ve 2209-A/B) ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ile AB Cost Action çalışma gruplarına çok sayıda öğretim üyemizin dahil olması ve MC (Management Commitee) ’lik alması, ulusal başarıların yanı sıra uluslararası etkileşim noktasında da performans artışımızı göstermektedir.

Toplumun yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında ise, paydaşlarımızın Üniversite faaliyetlerine katılım ve katkılarının sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, dış paydaşlarla yapılan etkinlik sayısında artış gözlenirken, memnuniyet oranları yükselmiştir. Bu dönemde birçok kurum, kuruluş, platform ve bunların temsilcileri ile görüşmeler, projeler, eğitimler ve iş birlikleri yapılmış, projelerin çıktıları ortaya konmuş ve bu çıktılar merak uyandırmıştır.

Twitter, LinkedIn ve Instagram gibi platformlar üzerinden oluşturulmuş olan Fakülte ve bölümlerimizin sosyal medya hesapları, video ve içerik paylaşımları ile sene boyunca aktif tutulmuştur. Bu dijital platformlarda güncel ve bilgilendirici mesajlar paylaşılarak, başta öğrencilerimiz olmak üzere ilgili paydaşlarımızla temas kurulmuş ve iletişim devam ettirilmiştir.

Bu gelişmelerin, tüm paydaşlarımızın değerli gayretlerinin bir sonucu olduğunun farkındayız. Bizler yönetici olarak sorumluluğumuzun bilinci ile hareket ediyoruz. Bu bilinci idari çalışanlarımız, akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve iş dünyasının temsilcilerine de yansıtarak ve onlarla teması güçlendirerek daha ileriye taşımak istiyoruz. Bunun için her bir paydaşımızın beklentilerini anlıyor ve bu beklentilere uygun yol haritaları tasarlıyoruz. Yaşadığımız kültürel dönüşüm çerçevesinde 2023 yılında da, iş birliğimizi ve iyi niyetli çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                             Prof. Dr. Halit KESKİN
                                                                                                                                            Dekan   
                                                                                                                                                                                                                    

                                    

Duyurular

Etkinlikler

Sıkça Sorulan Sorular

Lisansüstü eğitimine ilişkin kontenjanlar, kayıtlar ve süreçler Fen Bilimleri Enstitüsü ve ilgili anabilim dallarınca takip edilmektedir. İlgili bilgilere http://www.fbe.yildiz.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Akademik kadro ilanları ve başvuru şartları www.prs.yildiz.edu.tr adresinde duyurulmaktadır.

Kayıtlı olduğunuz bölüm başkanlığına ders içeriklerinizi ve başarı durum belgenizi eklediğiniz bir dilekçe ile başvurduğunuz takdirde ilgili mevzuata uygun olarak komisyon tarafından değerlendirilir ve muaf dersleriniz belirlenmektedir.

Kayıtlı bulundukları programdan kurum içi yatay geçiş veya merkezi yerleştirme puanı ile başka bir programa geçiş başvurusunda bulunarak kayıt hakkı kazanan üniversitemiz öğrencileri, aynı eğitim-öğretim yılı için çift anadal başvurusunda bulunamazlar.