Ana içeriğe atla

2021 Yılı 2.Dönem BAP Projesi Kabul edilen Öğretim Elemanlarımız

2021 Yılı 2.Dönem kabul edilen BAP projeleri ilan edilmiştir. Proje desteği alan öğretim elemanlarımızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

              Proje İsmi

                                 Proje Yürütücüsü

Çalışan Deneyimi Yolculuğu

Çalışan Tutkunluğu ve Mutluluğuna

( Öznel İyi Oluş)Etkisi.                                                                        Prof. Dr. Emel ESEN

 

ABD Dış Politikasında Jeoekonomi Stratejileri:

Rusya Örneği.                                                                                    Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR

 

Lisans Öğrencilerinin ve Firmaların Staj Uygulama

Süreçlerinde Karşılaştıkları Zorluklar ve

Çözüm Önerileri:Uygulama Modeli Önerisi.                                      Doç. Dr. Murat ÇEMBERCİ

 

Sürdürülebilir Küresel Orman Hedeflerine

Ulaşmak İçin GIS Tabanlı Çevre Yönetim Karar

Destek Sistemi ve Modeli Önerisi.                                                      Doç. Dr. Ceren ERDİN

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Stratejik Planının

Hermeneutik Açıdan İncelenmesi.                                                      Doç. Dr. Yasemin BAL

 

İnsan Kaynakları Analitiğinde Yapay Zeka

Yöntemlerinin Kullanımı.                                                                     Doç. Dr. Yasemin BAL     

 

Dijital Tüketim Teorisinin Gelişimi Tahmine

Dayalı Boylamsal Bir Analiz.                                                                 Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe OZANSOY ÇADIRCI 

 

Yapay Zeka Tabanlı Ürünlerin Marka

Arketiplerinin Belirlenmesi.                                                                  Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe OZANSOY ÇADIRCI   

 

Türkiye'de İmalat Sanayi Sektöründeki Firmaların,

(2019-2020 ) COVID19 Pandemi Dönemindeki Etkinlik

Performanslarının Veri Zarflama Analizi İle İncelenmesi.                      Dr. Öğr. Üyesi Ayşe DEMİRHAN    

 

Çatışma Yönetimi Stratejilerinin Mesleki Bağlılık

Üzerindeki Etkisinde 

Psikolojik Dayanıklılığın Rolü:Avukatlar Üzerine Bir Araştırma.             Dr. Öğr. Üyesi. Hasan Ali KAPLAN

 

2020 COVID-19 Dönemi Verileriyle Küresel GıdaGüvencesi Endeksi

Göstergelerinin Değerlendirilmesi ve Çok Kriterli Karar Verme

Yöntemleriyle Ülke Karşılaştırmaları.                                                      Arş. Gör. Gökhan ÖZKAYA